SvePlantInfo®

Collage SPI-bilder

Produktinfo SvePlantInfo®

 

  • Använd som artikelregister i kassa, för utskrift av etiketter och skyltar m m
  • Korrekta namn, växtbeskrivningar, streckkoder och färgbilder
  • Växtdatabas med över 20 000 träd, buskar och perenner
  • Uppdateras kontinuerligt med nya växter och bilder varje år.
  • Finns även abonnemang för bilder på egen hemsida, sociala medier och webshop.

SvePlantInfo®

 

Växtdatabas med över 20 000 träd, buskar och perenner. Korrekta namn, växtbeskrivningar, bilder och streckkoder.

Säljs som abonnemang för användning som artikelregister, utskrift av etiketter och skyltar med mera. SvePlantInfo® är en internetbaserad växtdatabas med över 20 000 plantskoleväxter och perenner. Databasen innehåller vetenskapliga och svenska namn, streckkoder, växtbeskrivningar och färgbilder av hög kvalitet.

Databasen har kommit till som ett projekt inom Sveplant AB i syfte att underlätta och göra det dagliga arbetet för den enskilda plantskolan, trädgårdsbutiken eller växtinköparen mer effektivt och flexibelt.

Namnen i SvePlantInfo® är uppdaterade enligt den europeiska namnstandarden ICNCP (International Code of Nomenclature of Cultivated Plants) och enligt SKUD (Svensk Kulturväxtdatabas). Växtbeskrivningarna är genomgångna och kontrollerade av professionella inom plantskolebranschen.

När man köper sitt administrativa system, kassasystem eller etikettprogram ingår inget artikelregister. SvePlantInfo® är ett utmärkt hjälpmedel för att snabbt komma igång med sitt system. Växtdatabasen kan med fördel användas vid framtagning av säljfrämjande material. Det kan exempelvis vara skyltbilder och etiketter till plantskolor och trädgårdsbutiker.

Kontakta oss

Berg 710

311 96 Heberg

 

Telefon: 0346-515 90

E-post: info@sveplant.se