SvePlantInfo®

About This Project

Växtdatabas med ca 14 000 träd, buskar och perenner. Korrekta namn, växtbeskrivningar, bilder och streck-koder.

Säljs som abonnemang för användning som artikelregister, utskrift av etiketter och skyltar med mera.

SvePlantInfo®

· Använd som artikelregister i kassa, för utskrift av etiketter och skyltar m m

· Korrekta namn, växtbeskrivningar, streckkoder och färgbilder

· Växtdatabas med 14 000 träd, buskar och perenner

· Uppdateras kontinuerligt med nya växter och bilder per år.

· Finns även abonnemang för bilder på egen hemsida.

Pris: 6 000 kr/år

SvePlantInfo® är en nternetbaserad växtdatabas med ca 14 000 plantskoleväxter och perenner. Databasen innehåller vetenskapliga och svenska namn, streckkoder, växtbeskrivningar och färgbilder av hög kvalitet.

Databasen har kommit till som ett projekt inom Sveplant AB i syfte att underlätta och göra det dagliga arbetet för den enskilda plantskolan, trädgårdsbutiken eller växtinköparen mer effektivt och flexibelt.

Namnen i SvePlantInfo® är uppdatera enligt ny europeisk namnstandard ICNCP (International Code of Nomenclature of Cultivated Plants) och enligt SKUD (Svensk Kulturväxtdatabas). Växtbeskrivningarna är genomgångna och kontrollerade av professionella inom plantskolebranschen.

När man köper sitt administrativa system, kassasystem eller etikettprogram ingår inget artikelregister. SvePlantInfo® är ett utmärkt hjälpmedel för att snabbt komma igång med sitt system. Växtdatabasen kan med fördel användas vid framtagning av säljfrämjande material. Det kan exempelvis vara skyltbilder och etiketter till plantskolor och trädgårdsbutiker.