- helhetslösningar för trädgårdsbranschen

SvePlantInfo®

Sveplants växtdatabas med 10 000 träd, buskar och perenner. Uppdateras kontinuerligt. Läs mer på hemsidan www.sveplantinfo.se.

Länkar

Här finns några hemsidor med anknytning till plantskolebranschen.

LRF Trädgård Plantskola

LRF Trädgård är branschorganisationen för den gröna sektorn och sektionen GRO Plantskolor samlar plantskolor och trädgårdsbutiker. Läs mer
om sektionen och dess tre medlemsgrupper
här.

Mästarrabatten

Varje år lanseras en ny rabatt komponerad av en mästare på trädgård. Bakom projektet står GRO Plantskolor. Läs mer på hemsidan www.mastarrabatten.se.

Rosens Dag

Den 2 juli är det Rosens Dag! Rosens Dag-projektets mål är att öka intresset för och kunskapen om rosor. Rosens Dag är ett samarbete mellan Svenska Rosensällskapet, Programmet för Odlad Mångfald (POM) och GRO Plantskolor. Läs mer på www.rosensdag.se

Perennagruppen

Perennagruppen utgörs av perenna-odlare och är en av medlemsgrupperna i GRO Plantskolor. Här kan du läsa mer om Årets Perenn och perenner. Gå in på www.perennagruppen.com

SKUD

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är ett nationellt referensverktyg och en standard för verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller nyttjar kulturväxter. Sök växtnamn på SKUD.

Vedartatgruppen

Vedartatgruppen samlar odlare av träd och buskar och är en av tre medlems-grupper inom LRF Trädgård Plantskola. Mer om Vedartatgruppen och dess medlemmar hittar du här.

Minutgruppen

Minutgruppen samlar trädgårdsbutiker och plantskolor med försäljning till konsument. Minutgruppen är en av GRO Plantskolors tre medlemsgrupper. Medlemsföretagen finns från norr till söder. Mer om Minutgruppen och dess medlemmar hittar du här.

E-planta ek för

E-planta är en kvalitetsbeteckning på träd och buskar samt virusfria fruktträd och bärbuskar. Mer om E-plantorhittar du här.

Växtforum

De svenska odlingsplantskolornas webbplats. Här presenterar vi vår livskraftiga och mångfacetterade bransch. Vi ger dig också uppdaterad och vederhäftig information om de växter vi odlar: träd, buskar, klätterväxter och perenner. Växtforum.